top of page

Gwoup Jèn Brezilyen

Grupo de Jovens

Gwoup jèn brezilyen yo rankontre chak de semèn vandredi a 7:30 pm nan chanm Sen Jozèf nan Sant Iben.

Tanpri rele Fr. Ivanildo DosSantos pou plis enfòmasyon nan (203) 333-2147

bottom of page