top of page

Mèsi paske w te pran yon ti tan pou w anrejistre enfòmasyon fanmi w nan Pawas Saint Charles Borromeo. 


Tanpri ranpli fòm nan otank posib epi klike sou soumèt. 
Si nenpòt jaden mande pa gen enfòmasyon tanpri tape N/A.
 

FÒM ENSKRIPSYON

Enfòmasyon sou manm yo:

Eta sivil

SAKRÈN RESEVWA

Enfòmasyon mari oswa madanm lan:

Eta sivil

SAKRÈMAN MARYEN YO

Enfòmasyon timoun yo:

Timoun #1

Timoun#1 Sakreman Resevwa

Timoun #2

Timoun#2 Sakreman Resevwa

Timoun #3

Timoun#3 Sakreman Resevwa

Timoun #4

Timoun#4 Sakreman Resevwa

si ou pa vle, ou ka enprime fòm nan epi telechaje oswa voye l pa lapòs ba nou.

Telechaje File
bottom of page