top of page

Biwo Pawas

Biwo Pawas nou an sitiye nan papòt Sant Iben an.

Lè ou antre nan pakin nan (atravè Kossuth Street), kondwi nan direksyon devan legliz la.  Si w ap fè fas a devan legliz la, Sant Iben se bilding ki sou bò dwat la.

Orè biwo

Monday - Office Closed
Tuesday - 8:00 a.m. - 4:00 p.m.
Wednesday - 8:00 a.m. - 4:00 p.m.
Thursday - 8:00 a.m. - 1:00 p.m.
Friday - 8:00 a.m. - 12:00 p.m.
Saturday - 8:00 a.m. 12:00 p.m.

Ane Kalandriye 2022 Jou Ferye

Biwo fèmen

Samdi 1ye janvye - Joudlan/Solennite Mari

Lendi 17 janvye 2022 Jounen Martin Luther King

Lendi, 21 fevriye 2022 - Jou Prezidan an

Jedi, 14 avril 2022 - Jedi Sen

Vandredi, 15 avril 2022 - Vandredi Sen

Lendi, 30 me 2022 - Jou Memoryal la

Lendi, 4 jiyè 2022 - Jou Endepandans

Lendi, 5 septanm 2022 - Jounen Travay la

Lendi, 10 oktòb 2022 - Jounen Colombus

Jedi, 24 novanm 2022 - Jou Aksyon de Gras

Vandredi, 25 novanm 2022 - Jou apre Jou Aksyon de Gras

Jedi 8 desanm 2022 - Solènite Konsepsyon Enmakulasyon an

Vandredi, 23 desanm 2022 - Èv Nwèl (Obsève)

Lendi, 26 desanm 2022 - Jou Nwèl (Obsève) 

Anyè anplwaye yo

Mesye Javier Barreneche, Sekretè Pawas (203) 333.2147

office@stcharlesbridgeport.org

Madam Marilyn Melgar, Asistan Egzekitif Pastè a

marilyn@stcharlesbridgeport.org

Mesye Pedro Figueroa, Kontab

pedro@stcharlesbridgeport.org

Madan Juana Martinez, Kowòdonatè RE

juanar54@hotmail.com

Madam Dina Otoni Martins, Koòdonatè Brezil RE

mmcatechist@gmail.com

Mesye Segundo Ruiz, Kowòdonatè Konfimasyon RE

sruiz@mfcgc.org

Msye Ernesto Gonzalez, Ministè Jèn

ergonzal@uhc.com

Administratè yo

Madam Sally Fernandez, Administratè

Mesye Manuel Olivares, Administratè

Madam Sara Orozco, Prezidan Konsèy Finans

bottom of page