top of page

Anviwònman ki an sekirite

Pwogram Anviwònman An sekirite yo byen etabli nan twa dyosèz Katolik Women nan Connecticut. Pwogram Anviwònman Sekirite nan Dyosèz Bridgeport a gen yon direktè aplentan, Madam Erin Neil, pwogram Anviwònman Sekirite LCSW sipèvize egzekisyon manda Konstitisyon an ki gen ladan asistans pou viktim yo, tcheke dosye kriminèl yo, Kòd Konduit ekri, ak konsyantizasyon sou abi seksyèl sou timoun yo. fòmasyon prevansyon pou prèt, dyak, anplwaye layik, volontè, timoun, ak jèn.

Biwo Anviwònman Sekirite a dedye pou asire sekirite tout timoun nan dyosèz nou an.

Tanpri klike sou lyen sa a pou plis enfòmasyon:

Boletin de Noticias de Ambientes Seguros

Pou enfòmasyon Virtus tanpri klike anba a:

bottom of page